HOME > 스페셜PC > 서버/워크스테이션   

서버 / 워크스테이션.

쿨젠[서버]S1
 

Intel Xeon E3-1225V6 (3.3GHz/4Core/4Thread) / DDR4 8GB / C232칩셋 / SSD 250GB / 500W / 타워형 케이스 (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
840,000
쿨젠[서버]S2

Intel Xeon E5-2620V4 (2.1GHz/8Core/16Thread) / DDR4 16GB ECC / Intel C612 / SSD 250G / 600W  / 4U Rack (타워형 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
1,671,000
쿨젠[워크스테이션]W1

Intel Xeon E3-1240 V6 (3.7GHz/4Core/4Thread) / DDR4 16GB ECC / Geforce GTX1070 / Intel C232 / SSD 250G / 700W 80PLUS / 타워형 케이스 (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
1,707,000
쿨젠[워크스테이션]W2

Intel 코어 i7 9800X (3.5GHz2/8Core/16Thread) / DDR4 16GB / Intel X299 / Geforce RTX2070 / SSD 250G / 700W 80PLUS / 타워형 케이스 (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
2,385,000
쿨젠[서버]S3

Intel Xeon E5-2660V4 (2.0GHz/14Core/28Thread) / DDR4 16GB ECC / Intel C612 / SSD 250G / 700W / 타워형 케이스 (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
3,233,000
쿨젠[워크스테이션]W3

Intel 코어 i9 9900X (3.5GHz/10Core/20Thread) / DDR4 16GB / Geforce RTX2080  / Intel X299 / SSD 512G PRO / 750W 80PLUS / 타워형 케이스 (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
3,489,000
쿨젠[워크스테이션]W4

Intel Xeon E5-2687V4 (3.0GHz/12Core/24Thread) / DDR4 16GB ECC / Quadro P1000 / Intel C612 / SSD 512G PRO / 700W 80PLUS / 타워형 케이스 (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
4,976,500
쿨젠[서버]S4

Intel Xeon E5-2690V4 x 2EA (2.6GHz/14Core/28Thread/2CPU) / DDR4 32GB ECC / Intel C612 / SSD 512G PRO / 800W 80PLUS / 4U Rack (타워형 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
7,890,000
쿨젠[워크스테이션]W5

Intel XeonE5-2687W v4 x2EA (3.0GHz/12Core/24Thread/2CPU) / DDR4 32GB ECC / Quadro P2000 / Intel C612 / SSD 512G PRO / 800W 80PLUS / 타워형 케이스 (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
8,825,000    1